„Sprzedaem si ludziom”
Kotaski Marek

Cena: 22,80z
ISBN 83-7344-008-9
Biaystok 2003, Wydanie I
format A5, 228 stron


  Kup taniej...      
 
 
Ksika, ktrej obecne, drugie wydanie bierzesz do rki, jest ywym sowem Marka. Stanowi odzwier-ciedlenie jego duszy, jest tchnieniem i rytmem jego serca. Do ksiki tej nie pasuj naukowe komen-tarze, gbokie dywagacje i specjalistyczne opisy. Jej tytu: "Sprzedaem si ludziom" oddaje gboki sens i przesanie ycia Marka. Jego duch, emanujcy ze stronic ksiki, yje i zasila nas wiar, mioci, nadziej. Ksika skada si z tekstw pisanych przez Marka w latach 80-tych i na pocztku lat 90-tych.
Kademu, kto bdzie czyta t szczegln ksik ycz jeszcze szerszego otwarcia serca na mio, na bliniego, na kad osob, na Si Wysz, na Boga - jakkolwiek go pojmujemy.

fragment przedmowy
dr. Pawa Karpowicza


Kady narkoman na og bardzo narzeka, oskara otoczenie, uala si nad swoim losem i samym sob. Ja na dzie dobry zabieram im to, mwic: "Koniec z ponurym przynudzaniem". Daj w zamian sytuacje i moliwoci ksztatowania nowej rzeczywistoci, bliskiej ideaowi spoecznemu, gdzie panuj normalne reakcje midzy ludmi, gdzie po wielu latach pustki zaczyna przebiega wreszcie prawidowa wymiana informacji z otoczeniem. W autentycznych, namacalnych dokonaniach odnajduj oni potwierdzenie swojej monoci i wartoci. Pozbawiam argumentacji tych narkomanw, ktrzy twierdz, e ich branie to kontestacja i dowartociowuj si t pseudoideologi. Postawieni wobec moliwoci realizowania si widz, jak niewiele potrafi i maj do powiedzenia, jak ubogi w gruncie rzeczy jest zakres ich potrzeb i jak faszywy stworzyli obraz siebie samych. Umoliwiam im wgld we wasne wntrze i po raz pierwszy nie ucieczk i nie przerzucanie odpowiedzialnoci na innych, lecz prb odnalezienia odpowiedzi we wasnych bdach i zaburzeniach.
Nowy czowiek przychodzcy do nas, jest lekko zdezorientowany, trudno mu zrozumie si, co tu jest grane, wchodzi w miejsce, gdzie dziej si sprawy nie mieszczce si w jego wyobraeniach. Mg oczekiwa wedug znanych sobie schematw kolejnej odtruwalni, domu dla ubogich, puszki lub najlepszym przypadku hipisowskiej komuny.
Tymczasem ycie u nas nie jest schronem, enklaw, a wic znowu alienacj, lecz jest treningiem przed powrotem w normalno. Zorganizowalimy je na zasadach przecitnego domu, w ktrym si mieszka, pracuje, robi zakupy, planuje wydatki, myli o przyszoci, wsplnie rozwizuje codzienne problemy, duo rozmawia ze wszystkimi. Spoeczno jest rodzin, w ktrej wszyscy dziaaj dla jej dobra, w ktrej kady ma swoj rol i swoje miejsce. Jest ona zorganizowana jakby na dwch paszczyznach, ogarniajcych dwie gwne sfery ycia czowieka: ycie rodzinne i ycie spoeczne. Koordynuje je Zarzd Domu, ktrego czonkowie sprawuj okrelone role. I tak: ycie rodzinne organizuj prezes, penicy funkcj ojca i gospodyni domu, ktra jest matk.
Prezes ustala ze wszystkimi, co jeszcze trzeba zrobi, aby zabezpieczy dom niejako od strony materialnej, co trzeba kupi, ulepszy, naprawi czy wykona. Gospodyni natomiast ogarnia sfer domow, intymnoci, wyznaczon przez takie czynniki, jak: czysto, porzdek, sprawy zwizane z kuchni. Ona przypomina o zmianie pocieli, podlewaniu kwiatw, wieych bukietach na stole w jadalni, zapastowaniu podogi, ale take odpowiednim przyjciu goci, zrobieniu herbaty choremu koledze, przygotowaniu pokoju dla odwiedzajcych rodzicw.Spis treci
ROZDZIA I
Ty zarazie ich narkomani 13
Narkomania 23
Nowicjat 32
Domownicy 65
Monarowiec 83
ROZDZIA II
Daj siebie innym 93
Przedmowa 95
Dokd id 100
Wspomnienia i refleksje 108
ROZDZIA III
Od zaraenia do mioci 135
ROZDZIA IV
Druki ulotne 145
1. Nic nie zostao oszczdzone (fragmenty) 145
2. "Musz gra twardego faceta" (fragment rozmowy) 150
3. "Nie zasypiajmy" (fragment artykuu) 152
4. "Sztafeta solidarnoci nie dojechaa" 154
5. "Autobusem z napisem aids"? (fragment) 155
6. "Strach oprzed powrotem" (fragment) 157
7. "Kotaski za i przeciw" (fragment) 158
8. "Kotaski - pieszczoch komuny" (fragment) 159
9. "A prawda uczyni ci wolnym" 160
10. "Kotaski jest jeden" 164
11. "Przed szokiem" (fragmenty rozmowy z Markiem Kotaskim) 167
12. "Jak bezdomne zwierzta" - rozmowa z Markiem Kotaskim (fragment) 168
13. "Kawiarenka pod hiv-kiem zaprasza" 169
14. Monarowskie Przytulisko 170
15. "Ruszyo pogotowie dla nosicieli" 170
16. "Dotkn czowieczestwa" 171
17. "Rozmowa z markiem kotaskim" 176
18. Marek Kotaski: "Wiara we mnie - wiar w uzdrowienie" 183
19. Victoria Kotan, czyli oaza dobroci 190
20. "Sprzedaem si ludziom" 191
ROZDZIA V
Poczta Marka Kotaskiego 201
Posowie - Pogaska uzurpacja 211
Orodki Monaru 217
Punkty konsultacyjne Monaru 218
Nowo utworzone orodki Monaru 219

 

Nowoci
Get the Flash Player to see this rotator.

Wyszukiwarka

Newsletter
Jeli chcesz dowiedzie si o nowociach w naszej dziaalnoci, podaj swj mail.

E-mail

Warte polecenia
Sklep Talizman
www.talizman.pl


© 2024 Instytut Wydawniczy KREATOR. Wszelkie prawa zastrzeone.