„Sawne ony i kochanki”
Smokowicz Laura

Cena: 22,90z
ISBN 83-7344-027-5
Biaystok 2004, Wydanie I
format A5, 216 stron


  Kup taniej...      
 
 
Nie wszystkie byy pikne, nie wszystkie grzeszyy inteligencj, rzadziej jeszcze - szlachetnoci, wielkodusznoci i innymi przymiotami ducha. czyo je jednak wiele: wszystkie kpay si w blasku wadzy i zapaciy za to wysok cen.
Sawne ony i kochanki - byway krlowymi, metresami, powiernicami. Czasem wystpne, bezwzgldne i okrutne, czsto chciwe, prne i ze. Podobnie jak ich uczynki, przeszy do historii i legendy. Za ycia cieliy im si do stp tumy dworakw i pochlebcw, po mierci uniemiertelniali je poeci.
Ksika "Sawne ony i kochanki" pokazuje losy kobiet tragicznych. Ich dramatyczne losy s nam znane tylko z tego powodu, e odnotowaa je historia. Podobnie jak one, postpoway miliony anonimowych trucicielek, zdrajczy i niewiernych kochanek. Rnica jest taka, e majc o niebo mniejsz wadz, znacznie mniejsze siay wok siebie spustoszenie.

Gdy w 1871 roku Francja poniosa klsk w wojnie z Prusami, Wilhelm Stieber, tajny radca pruskiego dworu, zosta wyrniony przez ksicia Bismarcka awansem na stanowisko ministra policji oraz szefa wywiadu i kontrwywiadu. By to zaszczyt, na ktry ten nikczemny karierowicz, szpieg i strczyciel w peni sobie zapracowa, przyczyniajc si do sukcesw militarnych Prus najpierw w wojnie z Austri, a pniej z Francj.
Metody dziaania Stiebera, zgodne z jego pozbawion jakichkolwiek skrupuw natur, byy niezwykle skuteczne. ledzc jego poczynania na przestrzeni kilkudziesiciu lat, mona wrcz powiedzie, e mgby zosta mentorem samego Machiavellego - a w kadym razie autor „Ksicia” na pewno musiaby ze wstydem przyzna, e ucze przers mistrza.
Zostawszy wszechwadnym ministrem u boku wszechwadnego kanclerza, Wilhelm Stieber nie zamierza spocz na laurach. Przeciwnie - dopiero teraz, dysponujc nierwnie wiksz wadz i rodkami, zamierza pokaza, co potrafi. A szataskich pomysw, jak manipulowa ludmi i wciga ich do swojej matni, nigdy mu nie brakowao.

Pionkami, w jego grze stawali si ludzie wielcy i mali, szlachetni i nikczemni, a przede wszystkim - chciwi. Wanie chciwo z jednej strony, a z drugiej - sabo do pci piknej, stay si dla Stiebera wtkiem afery, w ktrej Francja omieszya si w osobie swojego ministra, a Stieber przez dugi czas korzysta z pierwszorzdnego i niezwykle wiarygodnego rda informacji.
Pomys uknucia tej sprytnej afery nasuny Stieberowi raporty z czasu wojny, kiedy to na terenie Niemiec znajdowao si wielu jecw francuskich. Skrupulatny Stieber odczytywa ich charakterystyki, noszc si z myl wyselekcjonowania czci z nich i wykorzystania do celw szpiegowskich. Midzy innymi zwrci uwag na osob Jana Filipa de Cissy, jeca wysokiej rangi, bo a generaa.
Wzici do niewoli generaowie byli w XIX wieku traktowani o niebo lepiej ni szeregowi jecy. Osadzony w Hamburgu jeniec-genera na podstawie generalskiego sowa honoru, e nie bdzie prbowa uciec z niewoli, atwo uzyska zezwolenie poruszania si po miecie i okolicach Hamburga.
Genera de Cissy, jako czowiek honoru, nie zamierza oczywicie zama danego sowa. A jako czowiek z wyszych sfer i niezmiernie dystyngowany, szybko nawiza znajomoci w arystokratycznych krgach Hamburga. Jedn z takich znajomoci bya rodzina de Kaulla, wywodzca si ze starej hanowerskiej szlachty. A baron de Kaulla, oprcz piknej rezydencji pod Hamburgiem, mia rwnie pikn crk Krystyn.
De Cissy, oprcz wytwornych manier, mia kilka sabostek, wrd ktrych wymieni mona sabo do pci piknej, skonno do trwonienia pienidzy i du doz lekkomylnoci. Gocinno domu baronostwa bardzo go pocigaa, a pikne oczy baronwny jeszcze bardziej. Zreszt ze wzajemnoci, bo i on pozyska uczucia uroczej i dystyngowanej arystokratki. Romans kwit w najlepsze, gdy wojna si skoczya i genera - ku swemu gbokiemu alowi - zosta zwolniony z niewoli i odprawiony do Francji.
W Paryu przyjty zosta bardzo ciepo. Kilku jego kolegw piastowao ju ministerialne stanowiska i wkrtce postarali si rwnie o awans dla przybywajcego z niewoli kolegi. Dziki ich protekcji genera de Cissy w 1874 roku zosta mianowany ni mniej, ni wicej, tylko ministrem wojny. Raport o tym wydarzeniu natychmiast dotar do ministra policji niemieckiej, a Stieber pami mia dobr.
W niedugi czas potem zaproszenie do Ministerstwa Policji w Berlinie otrzymaa baronwna de Kaulla. Stieber przyj j osobicie i z ca grzecznoci, na jak potrafi si zdoby. I, oczywicie, przedstawi jej swj plan, ktry brzmia bardzo kuszco. Oprcz speniania „obowizku patriotycznego” baronwna miaa otrzymywa bardzo pokan sum na koszty utrzymania i wydatki reprezentacyjne w Paryu, krlewskie wynagrodzenie za prac szpiega, a ponadto premie za szczeglnie cenne informacje z francuskiego Ministerstwa Wojny. Stieber zezwoli jej rwnie udziela poyczek lekkomylnemu ministrowi de Cissy.
Po otrzymaniu jeszcze szeregu bardziej szczegowych instrukcji Krystyna de Kaulla, ktrej propozycja Stiebera bardzo odpowiadaa, zim 1875 roku wyruszya do Parya. Zatrzymaa si, jak poleci jej minister niemieckiej policji, w najdroszym hotelu „Des Etoiles”. Ledwie nieco odwieya si po podry, skrelia czuy licik do generaa de Cissy.
Genera, gdy otrzyma bilecik od swej nieodaowanej przyjaciki z czasw sodkiej niewoli, nie baczc na nawa ministerialnych zaj, natychmiast popdzi do „Des Etoiles” powita ukochan. Nie wierzy wprost swemu szczciu. Baronwna, stskniona i jeszcze pikniejsza, porzucia wszystko, by by blisko niego! Jaki mczyzna nie doceniby takiego uczucia - i takiego powiecenia?
Mile poaskotany w swej prnoci i mskiej dumie genera-minister codziennie teraz prosto z Ministerstwa Wojny zmierza do „Les Etoiles”, gdzie niecierpliwie wyczekiwaa go Krystyna. Zostawa u niej do pna, a czsto rwnie do rana... Niestety - rankiem znw musia pojawi si w swoim resorcie. A pracy mia cae mnstwo, gdy opinia publiczna Francji, wrogo nastawiona wobec Niemiec, domagaa si odwetu. Do przyszej ewentualnej wojny naleao si odpowiednio przygotowa pod wzgldem militarnym. Francja reorganizowaa gruntownie swoje siy zbrojne, unowoczeniaa i uzupeniaa wyposaenie armii. Naturalnie, wikszo tych planw rodzia si i realizowana bya w Ministerstwie Wojny.
Dla wikszej wygody obojga i zachowania pewnej dyskrecji baronwna przeniosa si z hotelu do zacisznej i obszernej willi, w ktrej nikt i nic nie zakcao idylli. Znuony prac, w domu baronwny minister wojny znajdowa spokj i wytchnienie. Take - uwan i wspczujc suchaczk, cierpliwie nakaniajc uszu do jego wynurze. Minister znajdowa ulg i satysfakcj, opowiadajc jej o podejmowanych decyzjach, naradach i nawet tajnych planach ministerialnych. Bo jake cudownie jego ukochana umiaa sucha, zawsze czujna i uwana, niegubica adnego wtku opowieci...
Moemy sobie wyobrazi, jak genera, im bliej koca godzin urzdowania, czciej spoglda na zegar i zyma si, e jeszcze tyle czasu zostao do spotkania z pikn Krystyn. Jego myli mimo woli biegn do uroczej willi za zielonym ywopotem, burczy wic na swego adiutanta i na urzdnika, ktry przynis mu jeszcze najnowszy raport o transporcie broni do garnizonw. A kiedy wreszcie wyrywa si z Ministerstwa, myli ju tylko o Niej...
Krystyna wita go w nowej sukni koloru moreli, skrojonej wedug najnowszej mody, ktrej blasku dodaje gustowny garnitur z kunsztownie oprawionych szmaragdw. Dzi czuje si lekko znuona spotkaniami z krawcow i jubilerem i postanowia, e wieczr spdz w zaciszu domowym. Genera, rzecz jasna, w peni przyznaje jej racj. I on mia dzisiaj ciki dzie...
Baronwna kadzie palec na ustach.
- Ani sowa wicej, mon cheri ! - protestuje. - Opowiesz mi o wszystkim pniej, przy kawie. Teraz musisz si posili, bo pewnie od niadania nie miae czasu nawet na ma przeksk.
W jadalni, obok nakrycia dla generaa, ley malutka paczuszka.
- To dla mnie?
- Otwrz...- umiecha si Krystyna.


Spis treci
Od autora 9


ROZDZIA I. Wadza ponad wszystko 13


Kleopatra. Faszywy klejnot wietnej dynastii 13
Agrypina. Niepoprawna trucicielka 26
Elbieta Boniaczka. Pikna i bestie? 33
Carwna Zofia. Siostra i postrach carw 40
Katarzyna II. Od krlobjstwa do rozpusty 46
Magda Goebbels. W puapce kamstwa 52


ROZDZIA II. Niebezpieczne zwizki 65


Messalina. Niewierno fundamentalna 65
Marozja. Rozpusta i witokradztwo 69
Anna Boleyn. Korona za cnot 73
Maria Vetsera. Marzenia romansowej pensjonarki 84
Baronwna de Kaulla. Faszywa moneta mioci 95
Nadieda Alliujewa. Granica upokorzenia 100
Jackie Kennedy. "Najlepsza inwestycja" 110


ROZDZIA III. W cieniu, lecz... 117


Lukrecja Borgia. Bezmylna beztroska 117
Ksiniczka Rauszanara. Kompleks modszej siostry 125
Henrietta Angielska. W sieci intryg 131
Miss Howard. Ladacznica z zasadami 136
Markiza Leullier. Wicej, ni kochanka 142
Pasqualina Lehnert. "La Papessa" 147


ROZDZIA IV. Wszystko na kart mioci 151


Maria Stuart. Mio za cen zbrodni 151
Dwie Barbary. Wygrana na konto poprzedniczki 160
Pikna Jzefina. Gdy m wyrasta z ony... 171
Cesarzowa Elbieta. Niespenione nadzieje 182
Ewa Braun. mier mieszczaskich ideaw 190
Wallis Simpson. Kopotliwa narzeczona 199
Ksina Diana. Ksi z innej bajki 203
 

Nowoci
Get the Flash Player to see this rotator.

Wyszukiwarka

Newsletter
Jeli chcesz dowiedzie si o nowociach w naszej dziaalnoci, podaj swj mail.

E-mail

Warte polecenia
Sklep Talizman
www.talizman.pl


© 2024 Instytut Wydawniczy KREATOR. Wszelkie prawa zastrzeone.