„Siedem wspaniaych kobiet”
Wowczuk Wodzimierz

Cena: 19,90z
ISBN 83-7344-015-1
Biaystok 2003, Wydanie I
format A5, 128 stron


  Kup taniej...      
 
 
"Siedem wspaniaych kobiet" to cykl pasjonujcych wywiadw, przeprowadzonych z siedmioma znanymi kobietami o fascynujcych osobowociach: Grayn Bukowsk, Ariadn Gierek-apisk, Hann Palsk, Krystyn Sienkiewicz, Lidi Stawowsk, Grayn Wilczek i Iren Kirszenstain-Szewisk. Ciekawe pytania, niebanalne, czesto zaskakujce odpowiedzi, iskrzcy si humor i ciepe sowa maluj wspczesny obraz kobiet wolnych, wiadomych siebie i wiata, yjcych z wielk pasj i namitnoci kadego dnia.

Cykl wywiadw, ktre Czytelnik bierze do rki, wywiadw z samymi paniami, jest przez to wanie autorsk manifestacj. Zasadn. Scen publiczn w Polsce ostatnimi laty zdominowali panowie niekoniecznie najwyszych lotw, a co gorsza - niezbyt serio traktujcy swe publiczne zadania i zobowizania. Tak si dzieje w kraju, w ktrym ju od do dawna ostatnimi prawdziwymi mczyznami s kobiety - bo to na nich mona polega, dotrzymujcych sowa, biorcych serio swoj prac czy rol, starajcych si jak najlepiej zrealizowa to, czego realizacji si podjy (takie cechy literatura zwyka przypisywa u nas mczyznom, w odrnieniu od zmiennych i czsto lekkomylnych pa; rwnie wielkie nasze pisarki z ostrzejszym krytycyzmem odnosiy si do swych eskich bohaterek, choby Maria Dbrowska w „Nocach i dniach”).
Dzi o pozycj kobiet w Polsce ma walczy feminizm importowany z Zachodu - akurat w Polsce, gdzie historia od dwustu lat z gr obciaa kobiety pierwszoplanowymi rolami spoecznymi. Nie myl o rolach publicznych. Myl o tych rolach, ktre pozwoliy Polsce pozosta Polsk. Mczyni szli na kolejne wojny i ginli tysicami, potem za - w obu wojnach wiatowych - setkami tysicy (w pierwszej wojnie wiatowej, co si wydaje czym niewiarygodnym, stracilimy wicej ludzi ni w drugiej, gwnie - mczyzn); na kobiety spadao wszystko, ju od klski Powstania Kociuszkowskiego.
Nie tylko wychowanie nastpnych pokole. Take - decyzje na temat ycia publicznego. O tym nasza historia milczy.
Historia pamita, e Izabela Czartoryska miaa wielu kochankw i kade bodaj dziecko z kim innym; wie o niej, e, umierajc, machna rk na propozycj sprowadzenia spowiednika - „i tak nie uwierzy”. Widzimy w niej - za uroczym gawdziarzem Wasylewskim - rokokow dam, naladujc styl i sposb bycia Trianon; nie znamy kobiety, ktra zmuszaa bliskich sobie mczyzn do dziaania, ktra miaa pogldy, podejmowaa decyzje, narzucaa mody i sposb mylenia caej elicie spoecznej Polski. I tak bdzie ze wszystkimi wybitnymi kobietami przez nastpnych dwiecie lat, nie mwic o tych mniej wybitnych, ktre rzdziy rodzinami, pilnoway gospodarnoci prowadzonych domw, decydoway o pomocy wzajemnej w rodzinie, o nauce potomstwa, a jak trzeba - organizoway zaopatrzenie dla oddziaw powstaczych i wysyay ukochanych synw do lasu... Pojedynczym wielkim kobietom, czsto fascynujcym, powicano ksiki. Budzia zrozumiae zainteresowanie pikna Maria Kalergis, muza Norwida; tak samo - dzielna, powstacza adiutantka Langiewicza, Henryka Pustowojtwna. Ale ju mniej wiemy o znanej dzieciom autorce uroczej „Panienki z okienka”; ta w innych swych utworach zdeklarowana grafomanka, poetessa Deotyma, popularniejsza bya w swojej epoce ni Mickiewicz, ale uczya pokolenie cae - mioci ojczyzny. Czytelnicy ksiek wiedz troch o piknej rudowosej socjalistce, Stefanii Sempoowskiej, na ktrej wykady zbiegali si robotnicy z caej Warszawy, cho majc trudnoci z wymwieniem „r”, przekazywaa im program - „wna paca za wn pac”; ale ta Sempoowska, niezmoona organizatorka, przyjmowaa zapisy na nielegalny polski uniwersytet, ktry skoczya panna Maria Skodowska, przysza pani Curie, dwukrotna laureatka nagrody Nobla. I ju nikt nic nie wie o Cecylii niegockiej, onie dyrektora Kolei Warszawsko-Wiedeskiej, organizatorce „bosego uniwersytetu”, ktry przez lata zapewnia podstawy owiaty tysicom dzieci biedoty warszawskiej, nigdy nierozszyfrowany przez carsk Ochran.
Podobnie pozostay poza marginesem historycznej sawy kobiety-nauczycielki owiaty podziemnej w czasie okupacji hitlerowskiej, bohaterki sprawnoci, skutecznoci tudzie inteligencji; znaem dobrze t z nich, ktra w okupowanej Warszawie prowadzia jedenacie podziemnych szk, znaem inne, jedce od mieszkania do mieszkania, gdzie czekali kolejni uczniowie. Nie mwi ju o dziewczynach takich jak „Karna” Chojecka, uczestniczka zamachu na Kutscher, o bohaterskich czniczkach i sanitariuszkach powstaczych; nie maj one swych pomnikw, ani w kamieniu, ani w literaturze. Synna „Syrena” warszawska prof. Nitschowej ukazuje wprawdzie Halin Krahelsk, przysz autork powstaczego „Marszu Mokotowa”, ale tylko jako urodziwy model, nie jako onierza Powstania...
Sowem, nie ma ksiki o kobiecie polskiej jako gwnej bohaterce polskiego przetrwania. Nie ma te nic o roli kobiety w wiecie ludu polskiego - sam jeszcze na wsi znaem te elazne babki, trzymajce w karbach rodziny swych synw, crek i wnukw; pami o nich zanika w cigu ostatnich pidziesiciu lat, kiedy wyzwoleni ze wsi i jej obyczajw modzi ludzie obojga pci przenosili si do miejskich blokowisk. Tu braa gr prymitywna sia mska, spychajca kobiet na drugorzdn pozycj w domu i rodzinie, bo to mczyzna zarabia, take na swoj wdk, wolny ju od opinii publicznej wsi i oka proboszcza swojej parafii. Ale to nie bya adna „polska tradycja”. Wodzimierz Wowczuk do swych wywiadw dobra kobiety nietuzinkowe. Dobra kobiety wybitne. Jednake sam fakt, e trzeba podkrela dobr osb do takiego zbioru wedle pci, dowodzi, e zatracilimy nie tylko tradycj, ale i wiadomo roli kobiet w naszych dziejach ostatnich dwustu lat. Mam nadziej, e te wywiady uatwi nam lepszy sposb widzenia, dostrzeganie rzeczywistoci jaka jest, a nie jaka si wydaje.

Stefan Bratkowski


Spis treci
Wstp - Ci ostatni prawdziwi mczyni 7
Rozdzia 1 - Grayna Bukowska 13
Rozdzia 2 - Ariadna Gierek-apiska 27
Rozdzia 3 - Hanna Palska 43
Rozdzia 4 - Krystyna Sienkiewicz 61
Rozdzia 5 - Lidia Stawowska 79
Rozdzia 6 - Grayna Wilczek 95
Rozdzia 7 - Irena Kirszenstein-Szewiska 109
 

Nowoci
Get the Flash Player to see this rotator.

Wyszukiwarka

Newsletter
Jeli chcesz dowiedzie si o nowociach w naszej dziaalnoci, podaj swj mail.

E-mail

Warte polecenia
Sklep Talizman
www.talizman.pl


© 2023 Instytut Wydawniczy KREATOR. Wszelkie prawa zastrzeone.