„Sawne, niepokorne, ambitne i zagadkowe”
Smokowicz Laura

Cena: 16,80z
ISBN 83-7344-035-6
Biaystok 2006, Wydanie I
format A5, 136 stron


  Kup taniej...      
 
 
Po "Sawnych onach i kochankach" to kolejna ksika Laury Smokowicz opisujca byskotliwe kariery kobiet nieprzecitnych i niezwykych, wywierajcych wrcz magnetyczny wpyw na otoczenie. Sia woli, determinacja, wrodzony talent i silny charakter - oto cechy, dziki ktrym osigay wysok pozycj, majtek i saw. Mdre, lub tylko sprytne, otoczone mgiek tajemnicy, stanowiy obiekt podziwu, podania i zazdroci.
Pozostaa po nich legenda - najwierniejsza towarzyszka wszystkich, ktrych ycie odbiega od banau i przecitnoci - ale ... . Historia lubi si powtarza. Co dzi moemy wzi z tych opowieci dla siebie?


Nakaz uczciwoci

Flora MacDonald
Flora MacDonald zjawia si niczym meteor w yciu ostatniego ze Stuartw i zawaya na jego losach tylko tyle, e uratowaa mu ycie, ryzykujc yciem wasnym. Jej szlachetny odruch nie zosta spowodowany ani rachubami i sympatiami politycznymi, ani widokami nagrody, ani nawet uczuciem do pechowego pretendenta do tronu; ta moda kobieta zrobia tylko to, co uwaaa za swj moralny obowizek, niezalenie od kary, jaka moga j za to spotka, i ju z tego tylko powodu zasuguje na podziw i pami potomnych.

Ten, ktry zyska przydomek Modego Pretendenta i Piknego Ksicia Charlie, przyszed na wiat w rzymskim paacu Muti 31 grudnia 1720 roku jako potomek dwu wietnych krlewskich rodw. Jego pradziadkiem po mieczu by krl Anglii i Szkocji Karol I Stuart, a po kdzieli - krl Polski Jan III Sobieski. Narodziny ksicia uczczono wybiciem medalu, papie Klemens XI odprawi uroczyst msz dzikczynn, a zanotowano take towarzyszce im znaki nadprzyrodzone: tego samego dnia na firmamencie pojawia si nowa gwiazda, a Hanower, rodzinne ksistwo krla Anglii Jerzego I nawiedzia burza o niespotykanej sile.
Ale ziemskie konstelacje nie sprzyjaj ksiciu. Pradziad zgin na szafocie, dziadek, krl Jakub II zosta zdetronizowany i wikszo ycia spdzi w Saint Germain na garnuszku krla Francji Ludwika XIV, ojciec Jakub III, Ksi Pretendent, umkn z powrotem do Francji po nieudanej prbie odzyskania tronu w 1715 roku.
Anglicy nie chcieli katolickich Stuartw na tronie. Od czasw Elbiety I protestantyzm w Anglii okrzep i umocni si, a towarzyszya mu duma z wasnego narodowego kocioa, ktrego gow by nie papie, lecz krl. Ale nie z nimi ostatni Stuartowie wizali nadzieje na odzyskanie tronu, lecz ze Szkotami. Czy nie wywodzili si ze Szkocji, gdzie, przed nieszczliw krlow Mari na twardym szkockim tronie zasiadao a szeciu Jakubw Stuartw? Szkoccy grale dawno ju pucili w niepami przyczyny zdetronizowania lekkomylnej Marii; pozostaa legenda katolickich wadcw, nieszczliwej krlowej i jej wnuka Karola, ktry, podobnie jak ona, zgin na szafocie. Dynasti hanowersk uwaano w grach Szkocji za uzurpatorw, w kraju mnoyy si legendy o powrocie na tron potomkw prawowitych wadcw i oswobodzeniu spod panowania angielskiego.

Do wyprawy po zdobycie tronu Karol Edward potrzebowa jednak potnych sojusznikw, mnstwa pienidzy i silnej armii, a o adn z tych rzeczy nie byo atwo. Jeszcze przecie Ludwik XIV przyrzek umierajcemu Jakubowi II, e zajmie si jego dziemi i uzna jego syna za prawowitego krla Anglii, a za nim uczynia to rwnie Hiszpania, Modena i Watykan, zobowizujc si jednoczenie do udzielenia Pretendentowi pomocy w odzyskaniu tronu. Jednak za gestami nie poszy czyny. Kady z wadcw lokowa swoje sympatie polityczne tam, gdzie mg liczy na korzyci, a jak korzy mieliby odnie krlowie europejscy z restauracji Stuartw?
Taka szansa pojawia si po raz ostatni w momencie, gdy dorosy ju Mody Pretendent od dwu lat cierpliwie i w tajemnicy przed ojcem przygotowywa si w Normandii do wyprawy po tron Anglii. Francja pomagaa mu w tym dyskretnie, poniewa w wypadku obalenia dynastii hanowerskiej, z ktr zacza wanie toczy wojn, zyskiwaa wdziczno nowego krla i korzystny sojusz z Angli; osiedleni w Normandii i Bretanii irlandzcy emigranci te mieli swoje rachuby zwizane z wypraw, ktr potraktowali jako jeszcze jedn inwestycj. Przy dodatkowym wsparciu papiea, swego modszego brata kardynaa, i Hiszpanii, ksi Karol Edward przygotowa w kocu niewielk ekspedycj, skadajc si z dwu okrtw: francuskiej fregaty wojennej "Elizabeth" o szedziesiciu dziaach i niewielkiego stateczku "Doutelle". 5 lipca 1745 roku oba okrty rozwijaj agle. Zamierzaj pyn przez Morze Irlandzkie midzy Irlandi i Angli i dotrze do wybrzey Szkocji.
Pechowo na drodze tej skromnej wyprawy staje angielska fregata "Lion" o pidziesiciu omiu dziaach. "Elizabeth" nie zatrzymuje si i po pierwszej ostrzegawczej salwie angielskiego lwa oboki dymu i ognia spowijaj oba statki. Na szczcie Mody Pretendent znajduje si na "Doutelle" w przebraniu... pastora. Szybko zmienia strj i da od kapitana Walsha, by "Doutelle" wczya si do walki. Ale Walsh kategorycznie si sprzeciwia i odmawia wykonania rozkazu. Wystarczy jedna celna salwa z "Lionu" i "Doutelle" pjdzie na dno, kadc kres wyprawie jeszcze przed dotarciem do brzegw Szkocji...

Gdy milkn dziaa "Elizabeth" i "Lionu", oba statki znajduj si w opakanym stanie: poamane i nadpalone maszty, spltane reje i takielunek, zabici i ranni tworz na pokadach obraz ndzy i rozpaczy. W takim stanie "Elizabeth" skrca na poudnie - dla tego okrtu wyprawa ju si skoczya. Ale dzielny potomek zwycizcy spod Wiednia i Chocimia ani myli zawrci z drogi. "Doutelle" lduje w przystani niewielkiej wysepki Eriskay, nalecej do Hybrydw. Ksi Karol Edward staje na szkockiej ziemi z garstk oddanych przyjaci, w przebraniu, a pierwsz noc spdza w ubogiej rybackiej chacie. Ale jest dobrej myli i niecierpliwie oczekuje przybycia jednego ze swoich szkockich sprzymierzecw, MacDonalda z Boisdale. Ten przybywa nazajutrz i prbuje zawrci ksicia z drogi.
Na prno jednak tumaczy ksiciu, e nie uda mu si porwa za sob szkockich klanw i uformowa armii zdolnej do zaatakowania si angielskich. Gos rozsdku nie powstrzyma modzieczego zapau i determinacji Karola Edwarda.
- Nie cofn si - odpowiada krtko. A lojalny MacDonald z Boisdale godzi si stan u boku ksicia, jeli uda mu si zdoby poparcie innych szkockich klanw. "Doutelle" opuszcza brzegi Eriskay i egluje dalej, na poudniowy wschd, gdzie zjawiaj si: kolejny MacDonald, lordowie Kinlochmoidart, MacLeod, Clanarald, Sleat, Keppoch i inni. I oni maj te same wtpliwoci i nie wierz w szans rebelii. Ksi, ktry przyby do nich z pustymi rkoma, bez okrtw i wojska, umie jednak oczarowa twardych grali romantycznym zapaem redniowiecznego rycerza. Ulega temu "magnetycznemu urokowi" nawet Lochiel, przywdca Cameronw, "najdzielniejszego z dzielnych" klanw szkockich.


Spis treci
Od Autora 7


Rozdzia 1. "Tylko" ochmistrzyni - Urszula Meyerin 9
Rozdzia 2. Niegodziwo na yczenie - Letti i Ramen 19
Rozdzia 3. Nakaz uczciwoci - Flora MacDonald 33
Rozdzia 4. Znienawidzona "Tapicerka" - Henrietta Leullier 45
Rozdzia 5. Mateczka z wyboru - baronowa Lehzen 55
Rozdzia 6. Dobra wrka - Maria Kalergis 71
Rozdzia 7. Diament ze skaz - Lou Andreas-Salome 87
Rozdzia 8. Sia propagandy - Leni Riefenstahl 107
Rozdzia 9. Gwiazda z poczuciem przyzwoitoci - Marlena Dietrich 119


Bibliografia i rda 133
 

Nowoci
Get the Flash Player to see this rotator.

Wyszukiwarka

Newsletter
Jeli chcesz dowiedzie si o nowociach w naszej dziaalnoci, podaj swj mail.

E-mail

Warte polecenia
Sklep Talizman
www.talizman.pl


© 2024 Instytut Wydawniczy KREATOR. Wszelkie prawa zastrzeone.